Zdaniewicz, R. (2021) „Z badań grodzisk średniowiecznych powiatu gliwickiego w pół wieku później”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica, (36), s. 369–394. doi: 10.18778/0208-6034.36.18.