Bołdyrew, A. (2021) „Najstarszy inwentarz zbrojowni nieświeskiej (1569)”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica, (36), s. 357–368. doi: 10.18778/0208-6034.36.17.