Żabiński, G. (2021) „Nowe metody, nowe możliwości. Ostatnie osiągnięcia badań technologicznych w archeologii i ich zastosowanie w studiach bronioznawczych”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica, (36), s. 265–277. doi: 10.18778/0208-6034.36.13.