Janowski, A. (2021) „Miecz późnośredniowieczny z Wolina”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica, (36), s. 113–122. doi: 10.18778/0208-6034.36.05.