Liwoch, R. (2021) „Średniowieczne cmentarzysko kamienne w Siemienicach koło Kutna”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica, (36), s. 53–82. doi: 10.18778/0208-6034.36.03.