Zdaniewicz, Radosław. 2021. „Z Badań Grodzisk średniowiecznych Powiatu Gliwickiego W pół Wieku później”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica, nr 36 (grudzień):369-94. https://doi.org/10.18778/0208-6034.36.18.