Bołdyrew, Aleksander. 2021. „Najstarszy Inwentarz Zbrojowni nieświeskiej (1569)”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica, nr 36 (grudzień):357-68. https://doi.org/10.18778/0208-6034.36.17.