Zdeb, Katarzyna, i Magdalena Żurek. 2021. „Późnośredniowieczna I nowożytna Ceramika Zamkowa W Przezmarku W świetle wyników Chromatografii Gazowej sprężonej Ze Spektrometrią Mas – próba Interpretacji”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica, nr 36 (grudzień):327-42. https://doi.org/10.18778/0208-6034.36.15.