Żabiński, Grzegorz. 2021. „Nowe Metody, Nowe możliwości. Ostatnie osiągnięcia Badań Technologicznych W Archeologii I Ich Zastosowanie W Studiach Bronioznawczych”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica, nr 36 (grudzień):265-77. https://doi.org/10.18778/0208-6034.36.13.