Liwoch, Radosław. 2021. „Średniowieczne Cmentarzysko Kamienne W Siemienicach koło Kutna”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica, nr 36 (grudzień):53-82. https://doi.org/10.18778/0208-6034.36.03.