Wołyńska, M. (2021). Przygotowanie i spożywanie posiłków w świetle zabytków metalowych pozyskanych na stanowisku przy ulicy Wałowej 40 w Gdańsku. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica, (36), 279–326. https://doi.org/10.18778/0208-6034.36.14