Zalewska, A. I. (2021). Piotr Brzezinka „Brzoza” – specjalista w zakresie bronioznawstwa, miner, pirotechniki, oficer Polskiej Policji (28.02.1970 – 02.03.2019). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica, (36), 487–495. https://doi.org/10.18778/0208-6034.36.23