Zdaniewicz, R. (2021). Z badań grodzisk średniowiecznych powiatu gliwickiego w pół wieku później. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica, (36), 369–394. https://doi.org/10.18778/0208-6034.36.18