Żabiński, G. (2021). Nowe metody, nowe możliwości. Ostatnie osiągnięcia badań technologicznych w archeologii i ich zastosowanie w studiach bronioznawczych. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica, (36), 265–277. https://doi.org/10.18778/0208-6034.36.13