Janowski, A. (2021). Miecz późnośredniowieczny z Wolina. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica, (36), 113–122. https://doi.org/10.18778/0208-6034.36.05