Liwoch, R. (2021). Średniowieczne cmentarzysko kamienne w Siemienicach koło Kutna. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica, (36), 53–82. https://doi.org/10.18778/0208-6034.36.03