(1)
Zdaniewicz, R. Z Badań Grodzisk średniowiecznych Powiatu Gliwickiego W pół Wieku później. Arch 2021, 369-394.