(1)
Bołdyrew, A. Najstarszy Inwentarz Zbrojowni nieświeskiej (1569). Arch 2021, 357-368.