(1)
Żabiński, G. Nowe Metody, Nowe możliwości. Ostatnie osiągnięcia Badań Technologicznych W Archeologii I Ich Zastosowanie W Studiach Bronioznawczych. Arch 2021, 265-277.