(1)
Janowski, A. Miecz późnośredniowieczny Z Wolina. Arch 2021, 113-122.