(1)
Liwoch, R. Średniowieczne Cmentarzysko Kamienne W Siemienicach koło Kutna. Arch 2021, 53-82.