[1]
Zalewska, A.I. 2021. Piotr Brzezinka „Brzoza” – specjalista w zakresie bronioznawstwa, miner, pirotechniki, oficer Polskiej Policji (28.02.1970 – 02.03.2019). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica. 36 (grudz. 2021), 487–495. DOI:https://doi.org/10.18778/0208-6034.36.23.