[1]
Bołdyrew, A. 2021. Najstarszy inwentarz zbrojowni nieświeskiej (1569). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica. 36 (grudz. 2021), 357–368. DOI:https://doi.org/10.18778/0208-6034.36.17.