[1]
Żabiński, G. 2021. Nowe metody, nowe możliwości. Ostatnie osiągnięcia badań technologicznych w archeologii i ich zastosowanie w studiach bronioznawczych. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica. 36 (grudz. 2021), 265–277. DOI:https://doi.org/10.18778/0208-6034.36.13.