[1]
Janowski, A. 2021. Miecz późnośredniowieczny z Wolina. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica. 36 (grudz. 2021), 113–122. DOI:https://doi.org/10.18778/0208-6034.36.05.