Jarecki, Wojciech. „Higher Education As a Stage in Competence Development”. Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym 21, no. 6 (marzec 25, 2019): 89–97. Udostępniono wrzesień 24, 2023. https://czasopisma.uni.lodz.pl/annales/article/view/4503.