Baranowski, P., i J. J. Sztaudynger. „Małżeństwa, Rozwody I Wzrost Gospodarczy”. Annales. Etyka W Życiu Gospodarczym, t. 22, nr 1, marzec 2019, s. 53-67, doi:10.18778/1899-2226.22.1.03.