Adamska, A., i T. J. Dąbrowski. „Reputation and Its Measurement. An Institutional Approach”. Annales. Etyka W Życiu Gospodarczym, t. 20, nr 7, luty 2019, s. 51-61, doi:10.18778/1899-2226.20.7.04.