Dylus, A., i K. Matyjaszczyk. „Wolontariat Pracowniczy. Istota, Formy, przykłady”. Annales. Etyka W Życiu Gospodarczym, t. 21, nr 2, lipiec 2018, s. 7-28, doi:10.18778/1899-2226.21.2.01.