Kędrzyński, Adam. „Przegląd Wybranych Badań Nad moralnością podatkową. Wpływ moralności Na Rozmiary Luk Podatkowych”. Annales. Etyka W Życiu Gospodarczym, t. 23, nr 4, grudzień 2020, s. 65-80, doi:10.18778/1899-2226.23.4.04.