Kozubowski, J. „Pieniądz Jako Towar Fikcyjny – Utopia Liberalizmu według Karla Polanyiego”. Annales. Etyka W Życiu Gospodarczym, t. 23, nr 3, wrzesień 2020, s. 21-36, doi:10.18778/1899-2226.23.3.02.