[1]
Kędrzyński, A. 2020. Przegląd wybranych badań nad moralnością podatkową. Wpływ moralności na rozmiary luk podatkowych. Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym. 23, 4 (grudz. 2020), 65–80. DOI:https://doi.org/10.18778/1899-2226.23.4.04.