Skrzypa, A., i M. Wolan-Nowakowska. „Proces podwójnej Tranzycji Wyzwaniem Dla Rozwoju młodzieży Z niepełnosprawnością”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica, nr 23, grudzień 2022, s. 21-36, doi:10.18778/1427-969X.23.02.