Skrzypa, A. i Wolan-Nowakowska, M. (2022) „Proces podwójnej tranzycji wyzwaniem dla rozwoju młodzieży z niepełnosprawnością”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica, (23), s. 21–36. doi: 10.18778/1427-969X.23.02.