Skrzypa, A., & Wolan-Nowakowska, M. (2022). Proces podwójnej tranzycji wyzwaniem dla rozwoju młodzieży z niepełnosprawnością. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica, (23), 21–36. https://doi.org/10.18778/1427-969X.23.02