(1)
Skrzypa, A.; Wolan-Nowakowska, M. Proces podwójnej Tranzycji Wyzwaniem Dla Rozwoju młodzieży Z niepełnosprawnością. FoliaPsych 2022, 21-36.