[1]
Skrzypa, A. i Wolan-Nowakowska, M. 2022. Proces podwójnej tranzycji wyzwaniem dla rozwoju młodzieży z niepełnosprawnością. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica. 23 (grudz. 2022), 21–36. DOI:https://doi.org/10.18778/1427-969X.23.02.