Szymańska, Agata. „Zmiany Demograficzne W Krajach Bałkanów Zachodnich – Analiza porównawcza Z Unią Europejską”. Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe 25, no. 3 (wrzesień 14, 2022): 161–182. Udostępniono listopad 27, 2022. https://czasopisma.uni.lodz.pl/CER/article/view/14274.