Szymańska, A. „Zmiany Demograficzne W Krajach Bałkanów Zachodnich – Analiza porównawcza Z Unią Europejską”. Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, t. 25, nr 3, wrzesień 2022, s. 161-82, doi:10.18778/1508-2008.25.26.