Tsaurai, K. „Rozwój kapitału Ludzkiego, Przekazy pieniężne i ubóstwo w krajach Europy Środkowo‑Wschodniej: Co mówią Nam Dane?”. Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, t. 25, nr 1, marzec 2022, s. 23-38, doi:10.18778/1508-2008.25.02.