Bada, O. T. ., Adetiloye, K. A., Olokoyo, F. O. i Ukporhe, G. (2022) „Determinanty rezerw międzynarodowych w ramach Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC)”, Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, 25(3), s. 111–133. doi: 10.18778/1508-2008.25.24.