Krajewski, P. i Piłat, K. (2022) „Porównanie skutków podatków nakładanych na kapitał i pracę w krajach Europy Środkowo‑Wschodniej”, Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, 25(3), s. 27–42. doi: 10.18778/1508-2008.25.20.