Zbińkowski, Grzegorz. 2019. „Inicjatywa Trójmorza I Jej Gosporadczy I Geopolityczny wpływ Na UE Oraz Kraje Europy Środkowo‑Wschodniej”. Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe 22 (2):105-19. https://doi.org/10.2478/cer-2019-0015.