Błaszczyk, Maria Celina. 2022. „Kraje Grupy Wyszehradzkiej w procesie Integracji Europejskiej: Wybrane Aspekty”. Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe 25 (2):81-98. https://doi.org/10.18778/1508-2008.25.14.