Szymańska, A. (2022). Zmiany demograficzne w krajach Bałkanów Zachodnich – analiza porównawcza z Unią Europejską. Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, 25(3), 161–182. https://doi.org/10.18778/1508-2008.25.26