Krajewski, P., & Piłat, K. (2022). Porównanie skutków podatków nakładanych na kapitał i pracę w krajach Europy Środkowo‑Wschodniej. Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, 25(3), 27–42. https://doi.org/10.18778/1508-2008.25.20