Tsaurai, K. (2022). Rozwój kapitału ludzkiego, przekazy pieniężne i ubóstwo w krajach Europy Środkowo‑Wschodniej: co mówią nam dane?. Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, 25(1), 23–38. https://doi.org/10.18778/1508-2008.25.02