(1)
Zbińkowski, G. Inicjatywa Trójmorza I Jej Gosporadczy I Geopolityczny wpływ Na UE Oraz Kraje Europy Środkowo‑Wschodniej. CER 2019, 22, 105-119.