(1)
Szymańska, A. Zmiany Demograficzne W Krajach Bałkanów Zachodnich – Analiza porównawcza Z Unią Europejską. CER 2022, 25, 161-182.