[1]
Szymańska, A. 2022. Zmiany demograficzne w krajach Bałkanów Zachodnich – analiza porównawcza z Unią Europejską. Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe. 25, 3 (wrz. 2022), 161–182. DOI:https://doi.org/10.18778/1508-2008.25.26.